เล่ห์วนาลี / Just A Kiss Away Jill Barnett

ISBN:

Published:

Paperback

392 pages


Description

เล่ห์วนาลี / Just A Kiss Away  by  Jill Barnett

เล่ห์วนาลี / Just A Kiss Away by Jill Barnett
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 392 pages | ISBN: | 9.76 Mb

เมือมาถึงเกาะอันอุดมสมบูรณในมหาสมุทรแปซิฟิก ในอีกไมชายูลาลี เกรซ ลารูกจะไดพบบิดาทีไมไดเจอหนาคาตากันเลยตังแตเดก ทวากอนจะไดพบกันตามทีลอลลีเฝาฝันถึง สาวสวยชาวใตกลับตองมาติดอยูทามกลางการปฏิวัติทีรุนแรง...และถูกเหวียงเขาไปอยูในออมแขนอันแขงแกรงของแซมMoreเมื่อมาถึงเกาะอันอุดมสมบูรณ์ในมหาสมุทรแปซิฟิก ในอีกไม่ช้ายูลาลี เกรซ ลารูก็จะได้พบบิดาที่ไม่ได้เจอหน้าค่าตากันเลยตั้งแต่เด็ก ทว่าก่อนจะได้พบกันตามที่ลอลลี่เฝ้าฝันถึง สาวสวยชาวใต้กลับต้องมาติดอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติที่รุนแรง...และถูกเหวี่ยงเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนอันแข็งแกร่งของแซม ฟอเรสเตอร์ระหว่างการหลบหนีในป่าทึบ ทหารรับจ้างผู้เต็มไปด้วยบาดแผลจากการสู้รบไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีกับสาวผมบลอนด์ที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างประคบประหงม ซึ่งตกอยู่ในความดูแลของตน ความอยู่รอดคือสิ่งสำคัญที่สุด แต่เขากลับไม่อาจต้านทานเสน่ห์อันเย้ายวนของลอลลี่ได้...และไม่อาจปฏิเสธแรงดึงดูดระหว่างทั้งคู่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าแซมจะชื่นชอบการเสี่ยงภัยและเรื่องท้าทาย แต่การตกหลุมรักเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ยอมกระโจนลงไปเด็ดขาดด้วยไม่อาจต้านทานแรงปรารถนาที่เผาผลาญทั้งคู่ได้ ลอลลี่ยอมจำนนต่ออ้อมแขนอันเร่าร้อน แต่เมื่อเขาปฏิเสธความรู้สึกของเธอ หญิงสาวจึงต้องมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อให้ได้เขามาครอง...เพื่อพิสูจน์ว่า ในความร้อนแรงนั้น ดวงใจสองดวงจะค้นพบรักนิรันดร์...Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เล่ห์วนาลี / Just A Kiss Away":


generationsremembered.com

©2014-2015 | DMCA | Contact us